விநாயகர் சதுர்த்தி 2015

தமிழகம் முழுதும் 50 ஆயிரம் இடங்களுக்கும் அதிகமான இடங்களில் இந்துமுன்னணி சார்பில் விநாயகர் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளது.
17 ஆம் தேதி முதல் 23 மூன்றாம் தேதி வரை விசர்ஜன ஊர்வலங்கள் நடக்க இருக்கிறது

image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *