மிஷன் 2020

தமிழக  இந்து முன்னணி வரலாற்றில்  ஒரு சாதனை நிகழ்ச்சி…
நமது லட்சியம் 20/ 20 ல்  “வீடுதோறும் இந்துமுன்னணி; வீதி தோறும் கிளைக்கமிட்டி”
இந்த  இலக்கை அடைய முதற்கட்ட நிகழ்ச்சி திருப்பூர் மாநகர் மாவட்ட கிழக்கு நகர் பகுதியில் நடைபெற்றது.

திருப்பூர் மாநகர் மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதியான கிழக்கு நகர் பகுதியின்  7 வார்டுகளை 20 ஆக பிரித்து, அந்த இருபது பகுதிகளில்  (20*20 பேர் ) 400 புதிய  பொறுப்பாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

திருப்பூர் மாநகர் மாவட்டம் இதுபோல 23 பகுதிகளைக்கொண்டதாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது .
ஒரு நகரில் 400 பேர் என்றால் 23*400=9200 பொறுப்பாளர்கள் …..

இன்றைய செயல் ! நாளைய வரலாறு!!
புதிய சரித்திரம் படைப்போம்.

image

image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *