ஊழியர் கூட்டம் வேலூர்

வேலூர் மாவட்ட இந்துமுன்னணி ஊழியர் கூட்டம் வேலூர் ராமகிருஷ்ண மடத்தில் நடைபெற்றது இதில் மாநில அமைப்பாளர் பக்தன்ஜி கலந்துதுகொண்டு வழிநடத்தினார்.

image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *