ஊடகங்களின் நீசத்தனம் – கிறிஸ்தவக் கைக்கூலிகள்

A2AKRf0Qfe6THDRU6DHFF9YK[1]

இந்து மதத்தில் மட்டமே சாதி இருப்பதாக கூறும் அறிவிலிகாள்… இதைப்பற்றி என்ன கூறுகிறீர் ?

ஊடகங்கள் இதை ஏன் கிறித்தவ மதத்தில் மோதல் ஏன் செய்தியிடவில்லை?
தலித் என்ற பெயரை ஏன் பயன்படுத்துகிறார்கள்? மதம் மாறியபின் தலித் எங்கிருந்து வரும்? இவர்களிடத்தில் சாதி இல்லாத போது??

இந்துக்களே உணர்வீர்….

A2AKRf0Qfe6THDRU6DHFF9YK[1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *