ஊர் பெயரை கிறிஸ்தவ பெயராக்க முயற்சி

திருநெல்வேலி மாவட்டம் ராதாபுரம் தாலுகா தோட்டாவிளை என்ற ஊர் பெயரினை அலெக்ஸ் என்ற கிறிஸ்தவர் தோட்டாகுளம் என்ற மாற்ற முயற்சி ….

ராதா