மாநில பொதுக்குழு 2015

திருப்பூரில் அக்டோபர் 2, 3 (2015) தேதிகளில் மாநில பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது,  அதில் உள்ள சில முக்கிய காட்சிகள் 

image

image

image

image

image

image

image

image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *