மாநில ஆர்பாட்டம் – ஜூலை 19

ஆலயங்களில் தரிசனக் கட்டணத்தை ரத்து செய்யக்கோரி மாநிலம் முழுதும் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களின் முக்கிய கேந்திரங்களில் மாபெரும் ஆர்பாட்டங்கள்manad5 நடைபெற்றது.  பல்லாயிரக்கணக்கான இந்துக்கள் ஒன்று திரண்டு தங்களின் இதயக்குமுறலை வெளிபடுத்தினர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *