கோவை கோட்ட செயலாளர்கள் -அறிவிப்பு

கோவை கோட்ட  செயலாளர்களாக திருப்பூர் சேவுகன் அவர்களும் , கோவை குணா அவர்களும்  பொறுப்பேற்றனர்.ஈரோட்டில் நடந்த கோவை  பொதுக்குழுவில்  அமைப்பாளர் திரு.பக்தன் ஜி அறிவித்தார்.

குணா கோவை மாநகர் மாவட்ட பொதுச் செயலாளராகவும் , சேவுகன் அவர்கள் திருப்பூர்  பொதுச் செயலாளர் ஆகவும் திறம்பட இயக்கப்பணி ஆற்றி வந்தனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *