ராஜகோபால் ஜி- புஷ்பாஞ்சலி நிகழ்ச்சி-கோவை

இந்து முனனணியின் முன்னாள் மாநில தலைவர் .அமரர் வழக்கறிஞர் “ராஜகோபால் “ஜி அவர்களின் 20 ம் ஆண்டு நினைவுநாள் புஷ்பாஞ்சலி நிகழ்ச்சி, கோவை காந்திபார்க் சலீவன் வீதியில் மாவட்ட தலைவர் தசரதன் தலைமையில் இன்று மாலை 6.30 மணிக்கு நடைபெற்றதுamararamarar1

One thought on “ராஜகோபால் ஜி- புஷ்பாஞ்சலி நிகழ்ச்சி-கோவை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *