மாநில பண்பு பயிற்சி முகாம்

தமிழகத்தில் அமைப்பு வேலைகளை அதிகரிக்கும் விதமாக  ஊழியர்களுக்கான பண்பு பயிற்சி முகாம் 3 இடங்களில் நடைபெற்றது.
திருப்பூரில் 178 பேர்களும்,  வேலூரில் 120 பேரும் , சுரண்டையில் 171 பேர்களும் கலந்துகொண்டு பயிற்சி பெற்றனர்.

image

image

image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *