மாணவர்கள் முகாம்

விடுமுறை காலத்தில் மமாணவர்களுக்கு  நமது பண்பாடு, கலாச்சாரம், தேச தலைவர்கள் வரலாறு,  ஆன்மீக பெரியவர்கள் வாழ்க்கை வரலாறு ஆகியவற்றுடன்  உடற்பயிற்சி வகுப்புகள்,  விளையாட்டுகள் கற்றுத் தரப்பட்டன.
திருப்பூரில் 119 மாணவர்கள்,  திருச்சியில் 174 மாணவர்கள்,  குமரியில் 137 மாணவர்கள் கலந்துகொண்டு பயன்பெற்றனர்

image

image

image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *