சரஸ்வதி பூஜை & ஆயுத பூஜை வாழ்த்துக்கள்

படிப்பிற்கும்., தொழிலுக்கும்., செல்வத்திற்கும் சொந்தமானவர்களை பூஜித்து அனைத்து வளங்களையும் பெற இந்துமுன்னணி வாழ்த்துகிறது.

saraswathi